Подготовка и планиране на персонала при увеличаване на производството

Наш клиент опериращ в областта на хранителната индустрия беше започнал процес на изграждане на допълнителни производствени площи, където да произвежда съвсем нов тип изделия. 

Опитът ни е показал, че обикновено подобни проекти се изпълняват на няколко етапа, като търсенето на подходящи кадри е от последната стъпка. С цел да помогнем на клиента ни, да премине по-леко и ефикасно през този процес, ние инициирахме проактивен разговор по темата. По време на този разговор дискутирахме следните неща:

 1. Приблизителен брой на нужните нови служители;
 2. Структира в новия отдел;
 3. Работното време и цялостната организация на работния процес;
 4. Основни функции, отговорностти и изисквания за всяка от позициите.

По някои от темите клиента ни имаше готов отговор, но се появиха доста детайли, за които все още не беше помислено. След проведената дискусия:

 • Написахме длъжностните характеристики за всяка от нужните позиции; 
  • На база характеристиките бяха структурирани обяви за работа, които бяха спуснати към агенция за подбор на персонал, за да започне процеса по търсене на подходящи кадри;
  • Калкулирахме разходите за възнаграждения, осигуровки и социални придобивки на месечна база;
  • Консултирахме клиента за навременното обръщане към служба по трудова медицина, за да се извърши оглед на новото производствено хале и да се дадат предписания. 

За екипът на “Гарита” е важно да сме проактивни, да сме близо до бизнеса на клиентите ни и да им предлагаме помощ при всяка отдала ни се възможност.