Счетоводни услуги

Свържете се с нас и нашия екип ще отговори на въпросите ви.

“Партньорството с Гарита ни кара да се чувстваме сигурни относно счетоводната отчетност и данъчните ни задължения, и имаме възможността да фокусираме усилията си в разрастването на бизнеса”

Ваня Дяксова
Управител, “Венера Козметикс”

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Вече двадесет и пет години „Гарита“ обслужва близо сто юридически и по-малък брой физически лица. Клиентите ни са различни по големина и бизнес област, опериращи както на местния пазар, така и на чужди пазари. Част от са компании са с над петдесет служители и генерират милионни годишни обороти, други са по-малки семейни бизнеси. Това, което ни свързва са споделените ценности и доверието към нашия дългогодишен опит и експертиза.

Специално място в портфолиото на “Гарита“ намират чуждестранни бизнеси и инвеститори, които откриват подразделения в България или местят бизнеса си.

ИНДУСТРИИ

Производство
Бизнес услуги
IT & Аутсорсинг
Недвижими имоти
Медицина
и здравни услуги
Тътрговия
с крипто валути

УСЛУГИТЕ НИ ВКЛЮЧВАТ

 • Счетоводно обслужване – изготвяне на ежемесечни финансовите отчети, баланси, печалби и загуби, годишни доклади и други справки, необходими на управленските екипи.
 • Данъчно консултиране – нашите експерти ще ви помогнат да изградите ефективна данъчна стратегия, да подготвите данъчните си декларации. Следим и държим клиентите си информирани за евентуалните данъчни закони и промени.
 • Финансови анализи, прогнозиране и консултиране – изготвяме анализи, които ще помогнат на управлението на компанията.
 • Одит – нашите счетоводители ще подготвят необходимите документи и ще окажат пълно съдействие, при необходимост от одит на обслужвано от нас дружество.
 • Консултантски услуги за развитие на бизнеса и стартиране на нови проекти.
 • Помощ за чужди компании относно особеностите и изискванията на българското счетоводно и данъчно законодателство.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

В общия случай работим на месечен абонамент. Цената на абонамента зависи от обема на работа за административния ни персонал, оперативни и главни счетоводители.  Този обем се определя на база на няколко други фактора, например:

А) Заетост на административен персонал:

 • интернет банкиране;
 • хартиени платежни;
 • архивиране на документи;
 • подредба на документи за осчетоводяване;
 • издаване на продажбени фактури;

 

Б) Заетост на оперативен счетоводител 

 • икономическа дейност на фирмата (производство, търговия, услуги, акцизни стоки, криптовалути и т.н.);
 • брой на първични и вторични счетоводни документи;
 • брой служители и текучество на персонала;
 • банкови сметки (местни и в чужбина, в левове и други валути);
 • регулярна нужда от счетоводни справки;
 • регистрация по ЗДДС.

 

В) Заетост на главен счетоводител

 • коректност на клиента относно сроковете с които работим и предоставянето на нужните ни документи своевременно;
 • тип контрагенти (физически и юридически лица от България, Европа, трети страни);
 • възстановяване на ДДС;
 • размер на паричните потоци;
 • особени сделки;
 • данъчни консултации;
 • годишно приключване;
 • съставяне на междинни финансови отчети; 
 • регулярна нужда от предефинирани мениджмънт репорти.

Обслужваме клиенти в различни сфери на икономиката, обикновено фирми с персонал до 100 човека – адвокатски дружества, търговци на едро и дребно, онлайн търговци, брокери на недвижими имоти, логистични фирми, рентиери, ресторантьори, производители, интериорни студиа, строителни надзори, строители, преводачески агенции и други. 

Работим както на български, така и на английски език, като обслужваме няколко дружества с чуждестранни собственици.

Имаме счетоводители, които работят само счетоводна работа, както и такива, които работят само труд и работна заплата. Във времето сме се убедили, че това е правилният подход. Така имаме възможност да оптимизираме вътрешните и външните обучения, с цел по-задълбочена специализация на служителите ни. 

Управителя на кантората ни има повече от 30 години опит в счетоводната материя и е наясно с дейността на всеки един от клиентите ни. Всички приключвателни операции, както и изготвянето на междинни и крайни финансови отчети се правят лично от него с цел най-високо качество на предоставяната услуга.

Мениджмънта на счетоводна къща Гарита общува с мениджмънта на клиентите ни. Служителите ни обикновено общуват с административния персонал на клиента. Предпочитаме да не общуваме с контрагенти на клиенти, нито със служители на клиента, необвързани с административни процеси

Да, всеки наш клиенти подписва споразумение за обработка на лични данни, където са дефинирани всички детайли относно боравенето ни с лични данни и конфиденциална информация.

Задължително лична среща. Важно е за нас да работим с хора, с които се разбираме и споделяме сходни цели, и ценности. Важно е също да сме сигурни, че можем да дадем на потенциален клиент, това от което той има нужда. 

Следва подписване се стандартни документи – договор за счетоводно обслужване, споразумение за обработка на лични данни и конфиденциална информация.

Доверете се на нашата експертност и опит