Клиенти

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

В счетоводна къща „Гарита“ държим на изграждането дългосрочни отношения с нашите клиенти.
Голямa част от тях са с нас от създаването на компаниите им.
Счетоводна кантора „Гарита“ обслужва български и чужди компании от различни сфери и индустрии.

РЕФЕРЕНЦИИ

Доверете се на нашата експертност и опит