Какво трябва да знае чуждият инвеститор за българското данъчно законодателство?

България е все по-популярно място за чужди инвеститори, които търсят възможности за стратегически предимства за бизнеса си. Част от позитивите, които предлага страната биват:

  • Сравнително евтина работна ръка спрямо останалите страни членове на ЕС;
  • Изключително благоприятно данъчно облагане, в частност върху корпоративната печалба и разпределянето на дивиденти;
  • Изключително квалифицирани специалисти в ИТ сектора, чуждоезиковите услуги, био производството и др.;
  • Изключително развита start-up култура;
  • Много добро географско разположение.

Данъци:

Корпоративният данък в България е в размер на 10%, което отрежда на страната втора място в ЕС след Унгария, където е 9%.

Данък дивидент е в размер на 5%, което е най-ниския процент в целия ЕС.

Задължителният оборот за регистрация по ЗДДС е 100.000 лв, а размерът на ДДС е 20%, което отново е сред най-ниските нива в ЕС.

Двойно облагане и правна помощ:

България има подписани двустранни договори за правна помощ по граждански дела, предвиждащи освобождаване от легализация на документи с над 40 държави предимно от Европа, но също от Азия и Близкия изток.

В България има 70 действащи СИДДО за избягване на двойното облагане, обхващащи 71 държави (СИДДО със Съюзна република Югославия се прилага за Република Сърбия и за Черна Гора). Следва да се има предвид, че обхватът по отношение на данъците е различен в отделните спогодби.

Заключение:

Чуждите инвеститори трябва да бъдат запознати с функциите и изискванията на Националната Агенция по Приходите, която е органът, отговарящ данъчния контрол в страната.

Чуждите инвеститори, които разглеждат България като потенциално място за инвестиции, трябва да се запознаят с българското данъчно законодателство и да работят с местни данъчни консултанти и адвокати. Разбирането на данъчните правила и съответствието с тях е от съществено значение, за да се избегнат бъдещи проблеми и санкции.

В счетоводна къща “Гарита” разполагаме с необходимия опит и експертност, за да предоставим полезна консултация на чуждите компании, които имат желанието да развиват бизнес в страната