Как помогнахме на швейцарска компания да започне дейността си в България

Швейцарска компания, оперираща в областта на металообработването и изработването на изделия от метална тел, се обърна към нас с молба да подпомогнем дейността на тяхно новосформирано дъщерно дружество в България.  

В рамките на няколко часа бяха обсъдени основните теми, по които  управителите на дружеството имахе нужда от информация и консултация:

  1. Осигуряване на управителите в България;
  2. Осигуряване и отпуск на служителите в България;
  3. ЗДДС и възстановяване на ДДС;
  4. Срокове за подаване и плащане на основни данъци в страната;
  5. Необходими за целите на управлението периодични справки.

След като детайлно обсъдихме и се запознахме с конкретните нужди на компанията им, счетоводна къща “Гарита” направи следните предпоръки: 

Според нас е по-добре управителите на местното дружество  да не се осигуряват в България, тъй като  ще пребивават в страната спорадично, а и са вече осигурени на подобно основание в Швейцария. Решението е документално обосновано със сертификат за осигуряване А1, издаден от швейцарските власти.Разяснихме осигурителната система в България както и данъчната тежест на социалните осигуровки в България, според която ще бъдат осигурявани, работещите в нашата страна.

Разбрахме, че дъщерното дружество ще има за доставчици и клиенти основно компании от Швейцария, поради което ще инициира процедури за възстановяване на ДДС всеки месец. С цел да помогнем на компанията да планира по-добре паричните си потоци, обяснихме какви са законовите срокове и изисквания за изпълнение на процедурите, както и необходимите документи, които следва да се предоставят на проверяващите лица.

Предоставихме на клиента „счетоводен“ календар, който представлява документ от три страници с най-важните срокове и разяснения за какво се отнасят. Получихме инструкции относно важните KPIs, които управата на дружеството иска да следи на тримесечие за дъщерното дружество в България.

В резултат на разговора, чуждестранния инвеститор придоби ясна представа за фундамента на данъчната система в България. Това му помогна да планира в детайл, да бюджетира по-точно разходите си, да се чувства уверен и спокойно да изпълнява три- годишия си  план за дейност в България.  Ние се чувстваме удовлетворени от работата по този проект и се радваме, че все повече чуждестранни инвеститори преоткриват България като достойно място за бизнес в Европа.